Arbeidsliv Tjenere og dagarbeidere
"...den tredie Dag kom vi til Rafsbotten, inderst ved Altenfjord, et af de skjønneste Distrikter i Finmarken." (Stockfleth, 1841)
Arbeidsliv i Rafsbotn
Tjenestefolk
Tjenere og dagarbeidere
Skifernæringen - 1
Skifernæringen - 2
Skifernæringen - 3
Verktøy fra 1907
Skifersaks, 1989
av Leif R. Aslaksen
07.03.2011 

I tidligere tider var det behov for tjenere og sesongarbeidere. Særlig i onnene var behovet stort.

Nils Dreng
Nils dreng (kalt «Trengi Nikka») gikk
fra hus til hus som dreng, der folk
trengte hans arbeid. Han arbeidet for
mat og klær, for det meste. De som
hadde best mat hadde de beste
sjansene for hans arbeid. Slikt ble
husket. Det var den tids lønnet
arbeid. Han bodde ved Sørelva på
slutten av 1800-tallet.

Brita Grete
Brita Grete døde etter 1900-årsskiftet,
ganske gammel. Hun levde av å
arbeide for andre. Hun vasket klær
for militæret og dro klærne på kjelke
frem og tilbake fra Elvebakken. Israel
Mella hadde tilsynet med henne de
siste leveårene.

Kristian Bull
Kristian Bull, født i 1890, var opp-
fostret og dreng hos Israel Mella.
Han ble halt på grunn av en skade i
barndommen. Kristian arbeidet som
andre, både i jordbruk, steinkjøring,
pløying, vedkjøring, vedhugging,
vannkjøring og annet. Han fikk heller
aldri lønn, bare mat og klær.
Senere var han 25 år hos Ellen Mella,
til 1950. Deretter var han hos Israel
Aslaksen i omkring 10 år, før han
flyttet på gamlehjem.
Han døde på Kåfjord gamlehjem, 85 år gammel.


Tjenestefolk
Kristian Bull
Kristian Bull.
Eier: Frank Olsen.
RAFSBOTN-HISTORIE.NO
Hjem 1700 - 1800 1800 - 1900 1900 - 2000 2000 -  Familier Personer Temaer