12.05.2011

Født
: 1834, Haparanda i Sverige (Ft1875)
Død: 06.02.1907, Rafsbotn

Far: Nils Nilsen Bellika
Mor: Valborg Mikkelsdatter

Ekteskap: 19.07.1863 med Ane Johnsdatter

Barn
     Valborg (25.09.1864, Rafsbotn)
     Maria Christina (01.04.1866-1866, Rafsbotn)
     Niels Petter (17.06.1867 - 25.02.1869, R
afsbotn)
     Anders (18.01.1869, Rafsbotn)

     Johan Petter (24.06.1870, Rafsbotn)
     Anne Kristine (13.10.1872, Rafsbotn)
        
Navn
     Ft1865: Gustav-A. Pellika
     Ft1875: Gustav Nielsen Pellika
     K1895: Gustav Adolf Nilsen Bellika
     Ft1900: Gustav Nilsen Bellika

Bosted
     1834: Haparanda i Sverige
     1841: Lyngen
     Ft1865: Nedre Bjørkeli i Rafsbotn
     Ft1875: Leermyr i Rafsbotn
     Ft1900: Bjerklie 37-3 i Rafsbotn

Arbeid
     Ft1865: Gårdbruker. Selveier. Fiskern
     Ft1875: Husmann med jord, harpuner og fisker
     Ft1900: Fisker og gårdbruker

Jordbruk
     Ft1865: Kyr: 3, sauer: 2, poteter: setter 2 tønner poteter
     Ft1875: Kyr: 3, sauer: 6, poteter: setter 4 tønner poteter

Annet
     K1907: slagtilfelle, enkemann

Les mer


     Familien Gustav Bellika, 1834
Personer -1900 Gustav Adolf Nilsen Bellika 1834
"...den tredie Dag kom vi til Rafsbotten, inderst ved Altenfjord, et af de skjønneste Distrikter i Finmarken." (Stockfleth, 1841)
Nils N. Bellika, 1790
Valborg Mikkelsdatter, 1809
Gustav Bellika, 1834
Ane Johnsdatter, 1837
Nils M. N. Bellika, 1841
Maria Butas, 1830
Johan P. Bellika, 1870
Anna Olsdatter, 1869
Helge Iversen Øines, 1867
Valborg Bellika 1864
Hjalmar Bellika
RAFSBOTN-HISTORIE.NO
Hjem 1700 - 1800 1800 - 1900 1900 - 2000 2000 -  Familier Personer Temaer