av Frarnk Olsen
28.09.2012 

Skolehuset i Rafsbotn lå på
Aspesletten i 1868.
Branntaksten fra dette året
gir en beskrivelse av
bygningen.

Skolebygningen
Bygningen var 23 alen lang
og 9,5 alen bred. Den var
oppført av tømmer.
Taket var laget av bord og
dekket med skiferstein.
Skolehuset inneholdt 8 fag og et lite vindu og 4 enkelte og en dobbeltdør.

Rommene
Skolebygningen bestod av et stort og godt innredet klasserom, 2 mindre rom, kjøkken og gang. Fra gangen gikk det en trapp opp til øverste etasje. Her var det gang og et rom som lå på nordøstre side.
Over klasserommet var det ikke loft, og høyden på rommet var på litt over 7 alen. I klasserommet var det en kakkelovn med malmrør.
Fra kjøkkenet gikk det en trapp ned til kjelleren.

Skolehuset ble taksert til 500 spesidaler.


Kilde
Branntakstprotokoll no 1 for Alta, del II. Transkribert av Sverre Eilertsen

Skole Skolehuset i Rafsbotn, 1868
"...den tredie Dag kom vi til Rafsbotten, inderst ved Altenfjord, et af de skjønneste Distrikter i Finmarken." (Stockfleth, 1841)
Skolen i Rafsbotn
Søknad til Finnefondet
Skolen i gamle dager
Lærerstilling i 1902
Bombe i skolegården
Skolehuset i 1868
Skolen i Rafsbotn.
Gamle Rafsbotn, Eier: Sven Olsen.
Les mer
Skolen i Rafsbotn av Erling H. Mathisen
Skolen i gamle dager av Leif R. Aslaksen
Rafsbotn skole 1891-95 av Leif Vidar Olsen
Bygninger

Bygninger - bilder
RAFSBOTN-HISTORIE.NO
Hjem 1700 - 1800 1800 - 1900 1900 - 2000 2000 -  Familier Personer Temaer