Fiske og fangst Trålfiske i Rafsbotn
"...den tredie Dag kom vi til Rafsbotten, inderst ved Altenfjord, et af de skjønneste Distrikter i Finmarken." (Stockfleth, 1841)
Jakt i Rafsbotn
Jakt i 1930-årene
Jeger fra Rafsbotn
Fjellturer i 1930-årene
Fiske i Rafsbotn
Fiske på fjordisen
Trålfiske i Rafsbotn
Fjordfiske i 1930
Ishavet i 1901
Eggsanking
Blåvinge, 2005
Foto: Frank Olsen
av Frank Olsen
02.03.2013 

I 1960-årene var fjordene i Finnmark utsatt for et rovfiske. Trålerne kom inn i fjordarmene og fisket store mengder med torsk og sild.
Dette stod i Aftenposten 27. februar 1968:
«Indre Altafjord nesten tømt for fiskerikdommer»

«Alta kommunestyre besluttet i siste møte enstemmig å anbefale en henstilling fra Alta Fiskarlag og ca. 400 hjemmefiskere om at indre del av Altafjorden fra Sagelv til Ølvika, fjordarmene Rafsbotn og Kåfjord, blir fredet mot trålringnot- og snurpenotfiske av torsk og sild.
Saken om fjordfiskernes næringsproblemer er gjentatte ganger behandlet i Finnmark fylkesting som i 1965 vedtok følgende uttalelse: «Som forsøksordning bør enkelte fjordarmer fredes mot fiske av sild med not og trål. Slik fredning må gjøres tidsbegrenset. Eventuell fredning må bare komme på tale efter nøye vurdert og begrunnet innstilling fra de berørte kommuner og fiskerorganisasjoner. Før fredningsforslag sendes til Fiskeridepartementet, forutsettes også fylkets utbyggingsavdeling og fylkesutvalget å gi sin vurdering.»
- En nærmere utredning om fjordfiskernes næringsproblemer flyter fremdeles ubesvart hos de ansvarlige myndigheter. I mellomtiden er de fleste fjordpoller og trange fjordarmer nordpå året rundt utsatt for et hensynsløst rovfiske ved det stadig økende antall havfiskebåter, som håver opp smått og stort av alle fiskearter, med sine moderne fiskeredskaper. Den minste silde- og fiskeyngel blir ikke spart av disse «storfiskere».»


Kilde

: Aftenposten, 27.02.1968


Les mer


Fiske i Rafsbotn
Fiske på fjordisen
Fjordfiske i 1930
RAFSBOTN-HISTORIE.NO
Hjem 1700 - 1800 1800 - 1900 1900 - 2000 2000 -  Familier Personer Temaer