av Leif Aslaksen
20.01.2011 

Som kjent ble Norge okkupert av tyskere den 8. april 1940, og Norge kom i krig mot Tyskland. Hendingene var mange og harde i de år som fulgte.

Rafsbotn var lite berørt av krigshandlingene. Det var ikke stasjonert tropper her, men det foregikk stadige transporter av soldater og utstyr etter riksvegen. I den første tiden skjedde transporten østover mot Sovjet. I 1944 måtte tyskerne trekke seg fra Nordfronten på Kolahalvøya. Da foregikk transporten vestover fra Sovjet.

Det var stasjonert store styrker i Alta området - særlig på Elvebakken, i Bossekop, i Kåfjord, på Isnestoften og på Storekorsnes.
2. verdenskrig Transport av styrker
"...den tredie Dag kom vi til Rafsbotten, inderst ved Altenfjord, et af de skjønneste Distrikter i Finmarken." (Stockfleth, 1841)
Transport av styrker
Dagliglivet - okkupasjonen
Tvangsevakuering
RAFSBOTN-HISTORIE.NO
Hjem 1700 - 1800 1800 - 1900 1900 - 2000 2000 -  Familier Personer Temaer