22.04.2011

Født
: 03.10.1816, Storvika i Alta
Død: 30.11.1898, Rafsbotn

Far: Morten Nilsen
Mor: Berith Hansdatter

Ekteskap: 06.11.1837 med Peder Sjursen

Barn
     Inger Pedersdatter
(12.08.1837, Rafsbotn)
     Sjur Pedersen (10.08.1840, Storvika)
     Berit Pedersdatter (02.08.1842, Altenes)
     Karen Pedersdatter (24.12.1844, Alta
     Bereth Pedersdatter (24.07.1847, Høyvika)
     Aasel Pedersdatter (28.08.1851, Rafsbotn)

     Morten Pedersen
(01.06.1855, Rafsbotn)

Navn
     K1816: Berith
     K1837:
Berit Mortensdatter
     Ft1865: Bereth Mortensdatter
     Ft1875: Beret Mortensdatter

Bosted
     K1816: Storvika
     Ft1865: Olderskov i Rafsbotn
     Ft1865: Moen i Rafsbotn

Arbeid
     Ft1865: husmor, gårdbruker
     Ft1875: forsørges av sin sønn

Jordbruk
     Ft1865: 3 kyr, 5 sauer, 2 tønner poteter

Annet
     Ft1865: enke

Les mer
     Familien Peders Sjursen, 1814
Personer -1900 Berith Mortensdatter 1816
"...den tredie Dag kom vi til Rafsbotten, inderst ved Altenfjord, et af de skjønneste Distrikter i Finmarken." (Stockfleth, 1841)
Peder Sjursen, 1814
Berith Mortensdatter, 1816
Inger Pedersdatter, 1837
Nils Andersen, 1820
Sjur Pedersen, 1840
Morten Pedersen, 1855
Karen Andersdatter, 1869
RAFSBOTN-HISTORIE.NO
Hjem 1700 - 1800 1800 - 1900 1900 - 2000 2000 -  Familier Personer Temaer