22.04.2011

Født
: 01.06.1855, Rafsbotn i Alta
Død:

Far: Peder Sjursen
Mor: Bereth Mortensdatter

Ekteskap: 09.08.1889 med Karen Andersdatter

Barn
    
Navn
     Ft1865: Morten Persen
     Ft1875: Morten Pedersen
     Ft1900: Morten Petersen
     Ft1910: Morten Moen

Bosted
     Ft1865: Olderskov i Rafsbotn
     Ft1875: Moen i Rafsbotn
     Ft1900: Aspeskaret 36-34
     Ft1910: Olderjordet 36-62
    
Arbeid
     Ft1875: Fisker og huseier med jord
     Ft1900: Fisker og gårdbruker
     Ft1910: Fisker og gårdbruker

Les mer
     Familien Peders Sjursen, 1814
     Familien Anders Olsen, 1823
Personer -1900 Morten Pedersen, 1855
"...den tredie Dag kom vi til Rafsbotten, inderst ved Altenfjord, et af de skjønneste Distrikter i Finmarken." (Stockfleth, 1841)
Peder Sjursen, 1814
Berith Mortensdatter, 1816
Inger Pedersdatter, 1837
Nils Andersen, 1820
Sjur Pedersen, 1840
Morten Pedersen, 1855
Karen Andersdatter, 1869
RAFSBOTN-HISTORIE.NO
Hjem 1700 - 1800 1800 - 1900 1900 - 2000 2000 -  Familier Personer Temaer