24.03.2012

Mattis Ibsens kart, 1723
Befolkningen i Rafsbotn 1600 - 1800
Etnografisk kart fra 1861 (Friis)
Etnografisk kart fra 1861 - Forklaring
Vegen til Rafsbotn, 1897
Kart over gårdene i Rafsbotn - 1900

Kart over Rafsbotn, 1904
Kart over Russeluft, 1904
Vegnettet i Alta, 1926
Grøtnes ved Skjånes
Veidnesklubben
Bilder - Personer
Bilder - Kart
Bilder - Natur og dyreliv
Bilder - Samferdsel
Bilder - Post og handel
Bilder - Skole og barnehage
Bilder - Jordbruk
Bilder - Fiske og fangst
Bilder - Arbeidsliv
Bilder - Det religiøse liv
Bilder - Dagligliv
Bilder - Bygninger
Bilder - Lag og foreninger
Bilder - Idrett
Bilder - Musikk og kultur
Bilder - Krigen
Bilder
"...den tredie Dag kom vi til Rafsbotten, inderst ved Altenfjord, et af de skjønneste Distrikter i Finmarken." (Stockfledt, 1841)
Kart
RAFSBOTN-HISTORIE.NO
Hjem 1700 - 1800 1800 - 1900 1900 - 2000 2000 -  Familier Personer Temaer