19.06.2012

Altaruta 1919-20
Rester av gammelbrua over Sørelva, 2011
Alta bru, 1896
Vegen til Rafsbotn, 1897
Vegnettet i Alta, 1926
Ridevei 1, 2011
Ridevei 2, 2011
Drosjeregning fra 1965
Vegnettet i Rafsbotn, 1976
Rafsbotn på 3 språk, 2012
Bilder - Personer
Bilder - Kart
Bilder - Natur og dyreliv
Bilder - Samferdsel
Bilder - Post og handel
Bilder - Skole og barnehage
Bilder - Jordbruk
Bilder - Fiske og fangst
Bilder - Arbeidsliv
Bilder - Det religiøse liv
Bilder - Dagligliv
Bilder - Bygninger
Bilder - Lag og foreninger
Bilder - Idrett
Bilder - Musikk og kultur
Bilder - Krigen
Bilder
"...den tredie Dag kom vi til Rafsbotten, inderst ved Altenfjord, et af de skjønneste Distrikter i Finmarken." (Stockfledt, 1841)
Samferdsel
RAFSBOTN-HISTORIE.NO
Hjem 1700 - 1800 1800 - 1900 1900 - 2000 2000 -  Familier Personer Temaer