02.05.2013
Bilder - Personer
Bilder - Kart
Bilder - Natur og dyreliv
Bilder - Samferdsel
Bilder - Post og handel
Bilder - Skole og barnehage
Bilder - Jordbruk
Bilder - Fiske og fangst
Bilder - Arbeidsliv
Bilder - Det religiøse liv
Bilder - Dagligliv
Bilder - Bygninger
Bilder - Lag og foreninger
Bilder - Idrett
Bilder - Musikk og kultur
Bilder - Krigen
Bilder
"...den tredie Dag kom vi til Rafsbotten, inderst ved Altenfjord, et af de skjønneste Distrikter i Finmarken." (Stockfledt, 1841)
Lag og foreninger
Rafsbotn skole- og ungdomskorps
Rafsbotn sanitetsforening
Rafsbotn sanitetsforening, 2012
Skolefrokost, 2012
Skarpskydde
Skydepremie
Skyttersaken 1861-1961
Skyting 1, S2
Krag-Jørgensen M/1894
Standplassen på Ulvemoen
Skyteskiver
Den gamle vannkummen, 2011
Rafsbotn vannverk 1, RV2
Dalens vannverk A/L - protokoll
Sarves Caravanplass
RAFSBOTN-HISTORIE.NO
Hjem 1700 - 1800 1800 - 1900 1900 - 2000 2000 -  Familier Personer Temaer