20.04..2013

Skoleberetning 1891-95 - forside
Skoleberetning 1891-95 - adressefelt

Skoleberetning 1891-95 - elevtall
Skolen i Rafsbotn, 1937

Rafsbotn skole
Skolefrokost, 2012
Gammel høvel

Klasse- og skolebilder

Skolebilde, 1933/34
Skolebilde, 1938/39
Skolebilde, 1952/53
3. og 4. klasse, 1958/59

3. klasse, 1964/65

2. klasse, 1968/69
Bilder - Personer
Bilder - Kart
Bilder - Natur og dyreliv
Bilder - Samferdsel
Bilder - Post og handel
Bilder - Skole og barnehage
Bilder - Jordbruk
Bilder - Fiske og fangst
Bilder - Arbeidsliv
Bilder - Det religiøse liv
Bilder - Dagligliv
Bilder - Bygninger
Bilder - Lag og foreninger
Bilder - Idrett
Bilder - Musikk og kultur
Bilder - Krigen
Bilder
"...den tredie Dag kom vi til Rafsbotten, inderst ved Altenfjord, et af de skjønneste Distrikter i Finmarken." (Stockfledt, 1841)
Skole og barnehage
RAFSBOTN-HISTORIE.NO
Hjem 1700 - 1800 1800 - 1900 1900 - 2000 2000 -  Familier Personer Temaer