av Erling Mathisen (1913-2003)
14.01.2011 

Israel Mella (1849-1924)
var ikke bare den første poståpner i Rafsbotn. Han
etablerte også den første handelen fra et fast utsalgssted. Dette var så tidlig
som i 1890-92.
                                                           
Litt senere startet han butikk på Kronstad. Det ble en ganske utstrakt forretningsvirksomhet etter datidens mål. I tillegg til vanlig landhandel kjøpte han og solgte videre bær, vilt, reinkjøtt, ski, ved o.a. Dessuten hadde han ishavsskute som fangstet i Kvitsjøen. Og, som om alt dette ikke var nok, fattet han også interesse for bergverk. Han hadde flere skjerp, og det ble søkt etter kobber og andre metaller.

Mella hadde mye av sin virksomhet i ”svensketiden”. Da han søkte om å få utmålt lakseplass, fikk han foretrede for kong Oscar II i Sverige. Det ga tydeligvis resultatet. Fra 1896 kunne han nemlig med skjøte i handa hevde sin fiskerett.

Etter Mellas død i 1924 opphørte handelen han hadde startet og drevet.
Nå var det muligheter for nye etableringer. De første på banen var
Ada og Olaf Bellika, som drev handel fra 1925 til 1931.

I 1928 åpnet
Gustav Anton Øines butikk. Han holdt det gående til 1938.
Deretter fulgte et tomrom.
Handel Handel i Rafsbotn
"...den tredie Dag kom vi til Rafsbotten, inderst ved Altenfjord, et af de skjønneste Distrikter i Finmarken." (Stockfleth, 1841)
Butikken i 1982
Handel i Rafsb. og Russel.
Handel i Rafsbotn
Handelsbrev
Varer i butikkene før 1930
Leif Aslaksen
Coop Marked Rafsbotn 1
Coop Marked Rafsbotn 2

Et par år etter krigen, i 1947, ble
imidlertid
Erling Mathisen anmodet
av bygdefolket om å starte landhandel.
Enda han egentlig hadde annet arbeid
og andre planer, valgte han å
imøtekomme deres ønske.

Etter 10 års drift solgte han butikken til
Elvebakken Samvirkelag, som
opprettet egen filial i Rafsbotn. Men
Erling Mathisen fulgte liksom med "på
kjøpet". I hvert fall ble han filialbestyrer, og jobbet der til han ble pensjonist i 1980.

Og da han sluttet, overtok andre. Slik er det at Rafsbotn fortsatt har sin handel, nå S-marked, eid av Coop Finnmark.


Handel i Rafsbotn og Russeluft av Leif R. Aslaksen

Posten i Rafsbotn
Posten i Rafsbotn og Russeluft
RAFSBOTN-HISTORIE.NO
Hjem 1700 - 1800 1800 - 1900 1900 - 2000 2000 -  Familier Personer Temaer