av Tom E. Mathisen
29.10.2012

Tomtespørsmålet
På styremøtet som ble avholdt 20. april 1957, var tomtespørsmålet løst. Karl J. Suhr eide en tomt som var på andre sida av veien til Erling Mathisens landhandel. Tomta var på 15 mål og prissatt til 2200 kroner. Dette synes styret var en tilfredsstillende løsning og kjøpte tomta.

Samvirkelaget kjøpte landhandelen
Samtidig hadde Eugen Helgesen forhandlet med Erling Mathisen om et salg av sin landhandel til samvirkelaget. Mathisen innså at et så lite sted ikke hadde kundegrunnlag for to butikker, og i et brev av 17. april 1957 sa han seg villig til å innlede forhandlinger.
Saken kom opp i styremøte den 22. mai, og forhandlingene med Mathisen gikk smertefritt. I styremøte den 6. juni var forhandlingsresultatet klart. Dette gikk ut på at Mathisen fikk 40.000 kroner for sin landhandel, som bestod av en liten varebeholdning, et mindre butikkbygg og en eiendom på 1,2 mål. Stillingen som filialbestyrer ble avertert ledig, og Erling Mathisen ble ansatt. Otto Jonas fikk stillingen som betjent.


Den 12. november ble det foretatt en varetelling av Rolf Dahl og Ingvald Bjørnes, og den 13. november åpnet filialen i Rafsbotn.


Kilde


Nils Seim.
Samvirkehistorien i Finnmark.

Les mer


Coop Marked Rafsbotn - forhistorie
Coop Marked Rafsbotn - utvidelse
Handel Coop Marked Rafsbotn - etablering
"...den tredie Dag kom vi til Rafsbotten, inderst ved Altenfjord, et af de skjønneste Distrikter i Finmarken." (Stockfleth, 1841)
Handel i Rafsb. og Russel.
Handel i Rafsbotn
Handelsbrev
Varer i butikkene før 1930
Leif Aslaksen
Coop Marked Rafsbotn 1
Coop Marked Rafsbotn 2
Coop Marked Rafsbotn 3
RAFSBOTN-HISTORIE.NO
Hjem 1700 - 1800 1800 - 1900 1900 - 2000 2000 -  Familier Personer Temaer