av Leif R. Aslaksen
14.01.2011 

Nils Sivert Andersen
fortalte at det i hans barndom omkring 1880, ikke var handel i Rafsbotn. Det var imidlertid en mann som hadde et skur ved sjøen. Hver vår (i april) kom han innover etter isen og åpnet skuret. Han solgte forskjellige fornødenhetsartikler som folk hadde bruk for. Etter kort tid forlot han atter stedet, og kom ikke igjen før året etter. Slik gjentok dette seg år for år. Det ble imidlertid slutt med denne handelen. Han kom en vår og fant skuret åpnet, og en del av varene var borte. Hvem mannen var visste Nils Sivert ikke.

Israel Mella hadde tidligere vært fisker, ottringbas, båtbygger, laksefisker og småbruker. Han hadde samlet seg litt kapital og startet handel i Rafsbotn før århundreskiftet. Handelen gikk bra fordi han kjøpte molter og rein for eksport. Han satte også folk i arbeid med å sy skinntøy for militæret. Han utvidet med filial på Kronstad. Israel drev også der til han ble gammel og mistet hukommelsen.
Det fortelles at han ble gift med en rik dame fra Langfjord. Han hentet henne sammen med en ottringlast av hennes gods.

I 192o-årene begynte
Ada og Olaf Bellika handel, og de drev det i noen år til Olaf døde. De hadde også postbudtjenesten fra Gammelheimen til Rafsbotn. Ada hadde den tjenesten til 1944.
Hun giftet seg med Sigmund Johansen noen år etter at hun var blitt enke.

Marensius Jensen drev handel i Gammelheimen fra omkring 1928 til 1936. Han var dessuten poståpner etter at Tomas Hansen døde til 1944. Etter krigen bygde han ikke opp igjen i Gammelheimen, men flyttet til Elvebakken hvor han tok seg annet arbeid.

Rafsbotn var uten handel fra 1938 til 1947. Da startet
Erling Mathisen opp med butikk. Han drev det til november 1957, da han solgte den til Elvebakken Samvirkelag.

Selv om det var butikk i Rafsbotn, kjøpte folk det meste av det de trengte på butikkene i Bossekop og på Elvebakken. Fra omkring 1930 gikk det nemlig rutebuss mellom stedene 2 ganger i uka - og folk ble med den til og fra.


Handel i Rafsbotn av Erling Mathisen

Posten i Russeluft
Posten i Rafsbotn og Russeluft
Handel Handel i Rafsbotn og Russeluft
"...den tredie Dag kom vi til Rafsbotten, inderst ved Altenfjord, et af de skjønneste Distrikter i Finmarken." (Stockfleth, 1841)
Handel i Rafsb. og Russel.
Handel i Rafsbotn
Handelsbrev
Varer i butikkene før 1930
Leif Aslaksen
Coop Marked Rafsbotn 1
Coop Marked Rafsbotn 2
RAFSBOTN-HISTORIE.NO
Hjem 1700 - 1800 1800 - 1900 1900 - 2000 2000 -  Familier Personer Temaer