av Tom E. Mathisen
11.10.2012

26. februar 1926 åpnet Alta sam-
virkelag, og det skulle gå over åtte
år før Elvebakken samvirkelag gjorde
det samme, 13. november 1934.

Elvebakken samvirkelag
Av de 129 som stiftet Elvebakken
samvirkelag var 19 fra Rafsbotn og
Russeluft: Oskar Nilsen, Bjarne
Johnsen, Hans A. Hansen, Hans
Isaksen, Trygve Nilsen, Jakob Lilleng,
Einar Johnsen og Andreas Pedersen
fra Russeluft og Hans Moen, Olaf
Knutsen, Erling Mathisen, Johan
Jonas, Sigvart Bellika, Anton Nilsen,
Gudrun Uglebakken, Nils Olsen,
Johan Henriksen, Herman Henriksen
og Nils A. Vasskog fra Rafsbotn.
Ansvarsinnskuddet var på 60 kroner.

Krav om filial i Rafsbotn


Kooperasjonen stod nå sterkt i Alta, og allerede i 1937 kom det første kravet om å få opprette filialer i Rafsbotn og Tverrelvdalen, under Elvebakken samvirkelag. Laget kunne imidlertid ikke imøtekomme kravet på grunn av sin vanskelige økonomiske stilling.

Ny utsettelse


Etter krigen kom naturlig nok saken opp på nytt. I styremøtet 23. oktober 1946 fant styret kravet berettiget, og det ble dannet en komité som skulle utrede saken. Vår bygds representant var Johan Henriksen, og allerede til styremøtet den 13. mars 1947 forelå det en byggeplan med kostnadsoverslag. Styret besluttet imidlertid å utsette saken, og igjen var finansieringen ankepunktet.

Ny komité nedsatt


Så skjer det egentlig ingenting med saken før i styremøtet den 2. mars 1957. Da ble følgende besluttet av styret:
«
Styret diskuterte saken og kom til enighet om å hente årsmøtets fullmakt til å arbeide videre med saken om opprettelse av filial i Rafsbotn. Styret nedsetter en komité på 3 medlemmer for å utarbeide nærmere plan inntil årsmøte og disse planer forelegges første styremøte. Til medlemmer av komiteen velges: Eugen Helgesen, Håkon Jonas og Hans Vatnan


Kilde


Nils Seim.
Samvirkehistorien i Finnmark.

Les mer

Coop Marked Rafsbotn - etablering
Coop Marked Rafsbotn - utvidelse
Handel Coop Marked Rafsbotn - forhistorie
"...den tredie Dag kom vi til Rafsbotten, inderst ved Altenfjord, et af de skjønneste Distrikter i Finmarken." (Stockfleth, 1841)
Handel i Rafsb. og Russel.
Handel i Rafsbotn
Handelsbrev
Varer i butikkene før 1930
Leif Aslaksen
Coop Marked Rafsbotn 1
Coop Marked Rafsbotn 2
Coop Marked Rafsbotn 3
Alta samvirkelag en lørdag. Foto: Vårt blad.
RAFSBOTN-HISTORIE.NO
Hjem 1700 - 1800 1800 - 1900 1900 - 2000 2000 -  Familier Personer Temaer