22.02.2011 
av Erling Mathisen

Ett idrettslag i Alta?
Allerede i 1945 ble idrettsarbeidet tatt opp i Alta. Ledere og andre interesserte av tidligere idrettslag ble enige om foreløpig å arbeide for ett lag. Det ble først arrangert dansefester for å skaffe midler til drift av laget. Vinteren 1946 ble det også arrangert noen langrenn. I interimsstyret var Erling Mathisen med.

Ekstraordinær generalforsamling i Rafsbotn
I 1946 kom det opp flere idrettsinteresserte til Rafsbotn. Den 8. juni ble det holdt ekstraordinær generalforsamling for eventuelt å rekonstruere det gamle laget. 16 medlemmer av det tidligere laget var møtt fram.

Sak 1. Spørsmål om å gå sammen i ett idrettslag i Alta.

Erling Mathisen redegjorde for en eventuell sammenslutning.
Arnold F. Nilsen foreslo at man skulle beholde det gamle laget. Forslaget ble vedtatt med 15 - 1 stemmer.

Nytt styre
Som nytt styre ble valgt:
     Formann:
      Olaf Knutsen
     Nestformann: Leo Hammari
     Kasserer:      Otto Jonas
     Styremedl.:    Arnulf Nilsen, Ragnar Wasskog

Rafsbotn Idrettslag
Laget skulle nå ta det gamle navnet i bruk, Rafsbotn Idrettslag, siden det var sammenslutning av AIF og Landsforbundet.
Erling Mathisen skulle begynne på skole i Trondheim og være borte i ett år.  Han kunne derfor ikke ta imot noen tillitsverv i laget.


Rafsbotn I.L. Idretten i Alta etter krigen
"...den tredie Dag kom vi til Rafsbotten, inderst ved Altenfjord, et af de skjønneste Distrikter i Finmarken." (Stockfleth, 1841)
Rafsbotn I.L.
Rilsangen
RIL 1931-40
RIL 1946-65
RIL 1966-85
RIL 1986-2005
RIL 2006-
Personer
Annen idrett
Idretten i Alta etter krigen
Anleggene 1946 - 1965
Arbeidet med klubbhus
Finansiering 1946-65
Formenn 1931-66
Idrettskretsen 1946 - 1965
Dommere 1946-65
Kretsmestere ski 1946-65
NM og Holmenkollen -1965
Hovedrennet NN 1946-65
Hovedrennet for NN i 1948
Andre resultater 1946-65
KM for gutter 1946-65
Resultater for gutter -1965
Langrenn for jenter -1965
Langrennsløpere 1946-65
Skiutvalget 1946-65
Alpine grener 1946-65
Fotballresultater 1946-65
Flere fotballresultater -65
Fotballutvalgets ledere -65
NNM-cupen i fotball -1969
Fotballaget i 1951 - 1952
Friidrett 1946-65
Håndball 1946-65
Hørt på idrettsstevner
RAFSBOTN-HISTORIE.NO
Hjem 1700 - 1800 1800 - 1900 1900 - 2000 2000 -  Familier Personer Temaer