01.03.2011
av Erling Mathisen

Fotballbanen
Fotballbanen hadde en størrelse på ca. 40 x 80 meter i 1939. På grunn av krig i 5 år og idrettsstreik, ble den ikke vedlikeholdt. I 1946 ble banen utvidet til ca. 50 x 85 meter. I 1948 -1949 fikk laget utarbeid tegninger for et idrettsanlegg til en størrelse på 60 x 100 meter, samt løpebane på 350 meter (4 felt).
For å få utvidet banen til denne størrelsen, fikk vi kjøpt tilleggsareal av eiendommen til Birgitte Rishaug. I tidsrommet 1949 - 1952 ble det flere ganger søkt om å få tildelt tippemidler. I alt fikk vi kr. 20.000,- til anlegget. Anlegget ble nå utvidet til ca. 60x90 meter, og et omfattende grøftearbeid ble utført.

Hoppbakker
I 1950-åra fikk vi utarbeidet
flere tegninger til hoppbakker.
To av disse tegningene ble
godkjent av Skiforbundet.
Tegning på en bakke i Ola-
dalen og en bakke i Sørelv-
dalen.
Bakken i Sørelvdalen ble
bygd ferdig, med flomlys.
Bakken i Oladalen ble brukt
i 1950 til arrangement av
kretsmesterskap, også
senere år til forskjellige
arrangement.


Hoppbakken i Sørelvdalen

av Tom E. Mathisen

Hoppbakken i Sørelvdalen ble
forpaktet 14.11.1960 og ble
kalt for «Gutte-bakken».
Bakken ble ferdig i 1961 med
dommertårn og lysanlegg.
Hoppbakken var i bruk til
slutten av syttitallet, men den
ble etterhvert i så dårlig
forfatning at den ble revet i
1982.
Det må også nevnes at
før Gutte-bakken ble tatt i
bruk, så var det hoppbakke
der Åge Ovesen bor i dag.
Rafsbotn I.L. Idrettsanleggene 1946 - 1965
"...den tredie Dag kom vi til Rafsbotten, inderst ved Altenfjord, et af de skjønneste Distrikter i Finmarken." (Stockfleth, 1841)
Regning på flomlys til hoppbakken, 1964
Eier: Anne Lise Jonas
Festeavgift for hoppbakken i Sørelvdalen, 1965
Eier: Anne Lise Jonas
Rafsbotn I.L.
Rilsangen
RIL 1931-40
RIL 1946-65
RIL 1966-85
RIL 1986-2005
RIL 2006-
Personer
Annen idrett
Idretten i Alta etter krigen
Anleggene 1946 - 1965
Arbeidet med klubbhus
Finansiering 1946-65
Formenn 1931-66
Idrettskretsen 1946 - 1965
Dommere 1946-65
Kretsmestere ski 1946-65
NM og Holmenkollen -1965
Hovedrennet NN 1946-65
Hovedrennet for NN i 1948
Andre resultater 1946-65
KM for gutter 1946-65
Resultater for gutter -1965
Langrenn for jenter -1965
Langrennsløpere 1946-65
Skiutvalget 1946-65
Alpine grener 1946-65
Fotballresultater 1946-65
Flere fotballresultater -65
Fotballutvalgets ledere -65
NNM-cupen i fotball -1969
Fotballaget i 1951 - 1952
Friidrett 1946-65
Håndball 1946-65
Hørt på idrettsstevner
RAFSBOTN-HISTORIE.NO
Hjem 1700 - 1800 1800 - 1900 1900 - 2000 2000 -  Familier Personer Temaer