av Leif Vidar Olsen
26.01.2011 

I ”Femaarsberetningen for 1891-1895 om folkeskolerne i Alten” framgår det at
”Rafsbotten skole” var den tredje største skolen i Alta når det gjaldt antall elever.

Dersom vi ser på året 1893, så var det 51 elever i Rafsbotn. Ved de ni andre skolene var elevtallet slik dette året:  Bosekop: 78, Kaafjord: 39, Kvenvik: 17, Elvebakken: 105, Tverelven: 26, Øvre Alten: 13, Eiby fællesskole: 11, Transfarelv smaaskole: 9 og Russeluft: 16. Det kan nevnes at Arones smaaskole ble opprettet i 1895.

Ved skolen i Rafsbotn var det tre klasser. Fordelt med 14 elever i 1. klasse, 16 elever i 2. klasse og 21 elever i 3.klasse. Det var bare skolen i Rafsbotn som hadde tre klasser. Skolene på Elvebakken og i Bossekop hadde fire klasser, mens de andre skolene hadde en til to klasser. Elevtallet de andre årene i Rafsbotn var: 1891: 37, 1892: 49, 1894: 39 og i 1895: 37. I Russeluft var elevtallet: 1891: 18, 1892: 14, 1894: 28 og i 1895: 27. 

Elevene på skolen i Rafsbotn hadde 12 ukers undervisning hvert år. Dette var det vanlige ved skolene. Det kan nevnes at i Russeluft var det kun 10 ukers undervisning.

Elevene i Rafsbotn fikk undervisning i kristendom, norsk, regning, geografi, historie, naturkundskab, skrivning, sang, haandarbeide, tegning og legemsøvelser. Det er tydlig at fornorskning var sentralt i undervisningen disse årene. I årsberetningen leser vi at ”Skolernes fornorskningsarbeide i de sprogblandede distrikter gaar fremad, saa at man i storskolerne kan anvende lærere, der intet kjendskab har til vedkommende sprog - lappisk eller kvensk.”

I 1895 var det 11 skolebygg i Alta. I Rafsbotn var det et klasserom som var på nærmere 91 kubikkmeter ifølge skoleberetningen. Jeg vil tro at rommet da var rundt 35 kvadratmeter. Det var også en lærerbolig med to rom og kjøkken knyttet til skolen. Det kan nevnes at skolen i Russeluft var på nærmere 64 kubikkmeter med et lite lærerværelse.

Kilde: ”Femaarsberetning for 1891-95 om folkeskolerne i Alten”. Beretningen er innsendt og poststemplet ”Alten 5V97” (5. mai 1897) og underskrevet skolestyrets formann sogneprest Borch.Les mer


Skolen i Rafsbotn av Erling H. Mathisen
Skolen i gamle dager av Leif R. Aslaksen
Leifs dagbok - Minner i korte trekk
Søknad om lønnstillegg fra Finnefondet (1907) av Frank Olsen
Ledig lærerstilling i 1902 av Tom E. Mathisen
Elevtallet i Alta i 1891-95 av Leif Vidar Olsen
Familier før 1900
Folketelling 1801
Folket 1865 Rafsbotn
Folket 1865 Russeluft
Folket 1875 Rafsbotn
Folket 1875 Russeluft
Etnografisk kart 1861
Kart 1861 forklaring
Stockfleth i Rafsbotn
Rafsbotn skole 1891-95
Utvandring til Amerika
Skole Skolen i Rafsbotn fra 1891 til 1895
"...den tredie Dag kom vi til Rafsbotten, inderst ved Altenfjord, et af de skjønneste Distrikter i Finmarken." (Stockfleth, 1841)
Skoleberetning - adressefelt
Skoleberetning - forside
Elevtallet 1891-95
RAFSBOTN-HISTORIE.NO
Hjem 1700 - 1800 1800 - 1900 1900 - 2000 2000 -  Familier Personer Temaer