07.02.2011 

I denne oversikten er gårdene oppført med navn, antall personer og husfaderen.
Ved å klikke på gårdsnavnet kommer en direkte til Digitalarkivet.


Familier før 1900
Folketelling 1801
Folket 1865 Rafsbotn
Folket 1865 Russeluft
Folket 1875 Rafsbotn
Folket 1875 Russeluft
Etnografisk kart 1861
Kart 1861 forklaring
Stockfleth i Rafsbotn
Rafsbotn skole 1891-95
Utvandring til Amerika
1800 - 1900 Folketelling 1875 - Rafsbotn
"...den tredie Dag kom vi til Rafsbotten, inderst ved Altenfjord, et af de skjønneste Distrikter i Finmarken." (Stockfleth, 1841)
Gårdsnavn Antall Husfader
Rafsnæsbugten 6 Anders Andersen
Rafsnæs 8 Anders Olsen
Rafsnæs 7 Ole Sjursen
Rafsnæs lille 4 John Jensen
Rafsnæs nordre 7 Niels Nielsen
Bunæs 10 Niels Nielsen Mella
Bunæs 8 Ole Nielsen
Bunæs 4 Ole Nilsen Mella
Leerbakken 4 Peder Olau Johannesen
Rasserogge 3 Ole Iversen
Rafsbotten 4 Anders Nielsen Biskari
Rafsbotten 5 Niels Mortensen
Leerbakken 8 Aron Fredreksen
Sjur Pedersen
Lyngen 5 Johan Peter Salomonsen Tieså
Lille Aspebakke 4 Jonan Hamæri
Riishaug 5 Guttorm Nielsen
Sommersæteren 5 Mathis Olsen Mella
Myrengen 5 Henrik Laidinen
Moen 8 Niels Andersen
Mellembakken 3 Anders Aslaksen
Riisbakken 10 Aslak Pedersen
Ygbbakken 7 Anders Sjursen
Vasskog 8 Ole Andersen
Anders Andersen
Skriverslaatten 6 Peder Jensen
Furrumoen 11 Mathis Mathisen
Peder Sjursen
Leermyr 9 Gustav Nielsen Pellika
John Nielsen
Bjerkkelie nedre 2 NIels Mikkel Nielsen Pellika
Bjerkkelien øvre 5 Lars Knutsen
Sommersæteren 4 Vilhelm Kuokkama
Gardalok 7 Fredrek Jonas
Elvehaugen 2 Sofie Nielsdatter Røis
Gardalok 6 Petter Fredriksen
  190  
RAFSBOTN-HISTORIE.NO
Hjem 1700 - 1800 1800 - 1900 1900 - 2000 2000 -  Familier Personer Temaer