07.02.2011 

I denne oversikten er gårdene oppført med navn, antall personer og husfaderen.
Ved å klikke på gårdsnavnet kommer en direkte til Digitalarkivet.
Familier før 1900
Folketelling 1801
Folket 1865 Rafsbotn
Folket 1865 Russeluft
Folket 1875 Rafsbotn
Folket 1875 Russeluft
Etnografisk kart 1861
Kart 1861 forklaring
Stockfleth i Rafsbotn
Rafsbotn skole 1891-95
Utvandring til Amerika
1800 - 1900 Folketelling 1865 - Rafsbotn
"...den tredie Dag kom vi til Rafsbotten, inderst ved Altenfjord, et af de skjønneste Distrikter i Finmarken." (Stockfleth, 1841)
Gårdsnavn Antall Husfader
Elvekrogen i Rafsbotten 4 Sofie Nilsdatter
Rafsbotten Lærbakke 4 Aron Fredriksen
Rafsbotten Lyngen 4 Salomon Justinus
Rafsbotten Ulvebakken 2 Marie Aronsdatter
Rafsbotten Myreng 10 Johan Pedersen Hiedala
Rafsbotten Myreng 5 Wilhelm Andersen
Nedre Bjorkelie 6 Gustav-A. Pellika
Rafsbotten Nedre Elvehaugen 10 Fredrik Jonasen
Rafsbotten Gammeleng 5 Nils Johnsen
Rafsnæs Store 4 Anders Andersen
Rafsbotten 10 Anders Olsen
Rafsbotten 9 Ole Sjurtsen
Rafsbotten 11 Nils Mathisen
Rafsbotten Sørelven 7 Nils Nilsen Mella
Rafsbotten Sørelven 7 Ole Nilsen Mella
Ole Nilsen Milla
Rafsbotten Sørelven 3 Mathis Olsen
Rafsbotten Rushaug 4 Inger Sivertsdatter
Rafsbotten Olderskov 5 Bereth Mortensdatter
Rafsbotten Olderskov 2 Nils Andersen
Mellembakke Rafsbotten 10 Aslak Persen
Rafsbotten Yglebakken 6 Anders Sjurtsen
Rafsbotten Stormyr 10 Mathis Mathisen
Rafsbotten Øvre Bjerkelie 5 Lars Knutsen
England Rafsbotten 4 Iver Persen
Rafsbotn totalt 147  
RAFSBOTN-HISTORIE.NO
Hjem 1700 - 1800 1800 - 1900 1900 - 2000 2000 -  Familier Personer Temaer