01.02.2011
I denne oversikten er gårdene oppført med navn, gårdsnummer, bruksnummer, antall hjemmehørende personer og husfar.
Ved å klikke på gårdsnavnet, kommer en direkte til Digitalarkivet.
Familier - 2000
Folketellinger
Kart og stedsnavn
Natur og dyreliv
Samferdsel
Handel
Post og poståpneri
Skolen i bygda
Jordbruk
Fiske og fangst
Arbeidsliv
Det religiøse liv
Dagliglivet i bygda
Bygninger
Lag og foreninger
Idrett
Musikk og kultur
Den annen verdenskrig
Rilgutten
Rilgutten 2
Leifs dagbok
Befolkning
"...den tredie Dag kom vi til Rafsbotten, inderst ved Altenfjord, et af de skjønneste Distrikter i Finmarken." (Stockfleth, 1841)
Folketelling 1910 - Rafsbotn
Folket 1900 Rafsbotn
Folket 1900 Russeluft
Folket 1910 Rafsbotn
Folket 1910 Russeluft
Gårdsnavn Gnr Bnr Personer Husfar
Gjærdebakken 37 11 6 Henrik Jonas
Sommersæteren 37 5 7 Hjalmar Jonas
Sommersæteren nordre 37 8 1 Erik Nuth
Bjerklie nedre 37 4 8 Helge Iversen Øynas
Bjerkelie nedre 37 3 9 Petter Bellika
Bjerkelie østre 37 2 4 Johan Nilsen
Vintersæt 36 65 7 Henrik Guttormsen
Elvenæs 36 64 1 Ole Mathisen Mella
Olderjordet 36 62 6 Morten Moen
Lille Aspebakken 36 60 5 Johan Petter Hamari
Vasskog 36 53a 9 William Jonas
David Pedersen Sara
Vasskog 36 51 7 Anders Andersen
Vasskog 36 45 9 Ole Andersen
Risbakken 36 41 4 John Aslaksen
Mellembakken 36 37 7 Nils Sivert Andersen
Uglebakken 36 36a 8 Anders Sjursen
Lillebakken 36 35 10 Nils Aslaksen
Rishaug 36 31 9 Mathis Gutormsen
Lyngen 36 30 10 Jakob Adolf Hamari
Myrengen 36 28 3 Karen Nilsen
Jacobsgjærdet 36 27 5 Anders Olsen Mella
Sommersæteren 36 20 4 Anna Nilsen
Sørelven 36 16 8 Israel Mella
Sørelven 36 16 2 Anna Nordstrøm
Bunæs 36 10 7 Anders Nilsen Mella
Bunæs 36 10 3 Israel Olsen Mella
Rasirokki     9 August Biedilla
Rafsnæs 36 1 8 Ole Samuel Andersen
         
RAFSBOTN-HISTORIE.NO
Hjem 1700 - 1800 1800 - 1900 1900 - 2000 2000 -  Familier Personer Temaer