Fra bedehus til kapell


27.09.2011


Den læstadianske vekkelse har fra gammelt av hatt
sine tilhengere i bygda. Menigheten bygde tidlig et
bedehus, som også ble gjenreist etter krigen.
Les mer

Artikler om det religiøse liv


Fra bedehus til kapell av Leif R. Aslaksen og Erling H. Mathisen
Leifs dagbok - Læstadianske samlinger (1944)
Ungdommen før 1930 av Leif R. Aslaksen
Begravelse i 1930-årene
av Leif R. Aslaksen
Bryllup i 1930-årene av Leif R. Aslaksen
Juletre ved RIL-huset, 2012 av Tom E. Mathisen
Overtro og skrømt i 1930-årene av Leif R. Aslaksen

Stockfleth besøker Rafsbotn i 1841
av Frank Olsen
Gunna givi av Tom E. Mathisen
Fadervår på finsk av Tom E. Mathisen
Fadervår på samisk av Tom E. Mathisen
Det religiøse liv Det religiøse liv i bygda
"...den tredie Dag kom vi til Rafsbotten, inderst ved Altenfjord, et af de skjønneste Distrikter i Finmarken." (Stockfleth, 1841)
Familier - 2000
Folketellinger
Kart og stedsnavn
Natur og dyreliv
Samferdsel
Handel
Post og poståpneri
Skolen i bygda
Jordbruk
Fiske og fangst
Arbeidsliv
Det religiøse liv
Dagliglivet i bygda
Bygninger
Lag og foreninger
Idrett
Musikk og kultur
Den annen verdenskrig
Rilgutten
Rilgutten 2
Leifs dagbok
RAFSBOTN-HISTORIE.NO
Hjem 1700 - 1800 1800 - 1900 1900 - 2000 2000 -  Familier Personer Temaer