Leif Roald Aslaksen ble født i Rafsbotn i 1919, og frem til 1939 bodde han i bygda. Årene etter oppholdt han seg flere steder pga. tvangsevakuering, skolegang og jobb. Det meste av sitt liv arbeidet han som bestyrer for Kautokeino samvirkelag. I sine siste år bodde han igjen i Rafsbotn.

Leif skrev dagbok fra 1939 til 1947. Her beskriver han først og fremst forholdene under den andre verdenskrig.

Minner i korte trekk
1939 - Svanvik i Sør-Varanger
1940 - Krig Tyskland-Norge
1941 - Fiske og telegrafarbeid
1941 - En besværlig reise
1941 - Veidnesklubben
1942-44 - En slitsom tid på Veidnesklubben
1944 - Læstadianske samlinger
1943 - Ferie i Rafsbotn
1944 - Farvel til Veidnesklubben
1944 - Bortkastet tid i Tromsø 
1944 - Tvangsevakuering fra Rafsbotn
1944 - Sørover fra Tromsø
1944 - Avlusning i Drammen

1945 - Krigen går mot slutten
1945 - Frigjøringen
1945 - Et fritt land
1945 - Kongen kommer hjem
1945 - Hjemmefronten opphørte
1945 - Den siste tiden på Torsrød gård
1945 - Verdensfreden ringes inn
1945 - Reisetillatelse til Alta
1945 - På vei nordover
1945 - Tilbake i Alta
1945 - Hjemme i Rafsbotn
1945 - Oppryddingen starter
1945 - Tyskerne er tilbake i Rafsbotn
1945 - Tur til Elvebakken
1945 - Tyskerne delte ut klær
1945 - På Levdun
1945 - Stortingsvalg hos Aslak johnsen
1945 - Veidnesklubben
1946 - Byggearbeid i Rafsbotn
1947 - Handelsskole i Sigerfjord 
Leifs dagbok Leif R. Aslaksens dagbok
"...den tredie Dag kom vi til Rafsbotten, inderst ved Altenfjord, et af de skjønneste Distrikter i Finmarken." (Stockfleth, 1841)
Familier - 2000
Folketellinger
Kart og stedsnavn
Natur og dyreliv
Samferdsel
Handel
Post og poståpneri
Skolen i bygda
Jordbruk
Fiske og fangst
Arbeidsliv
Det religiøse liv
Dagliglivet i bygda
Bygninger
Lag og foreninger
Idrett
Musikk og kultur
Den annen verdenskrig
Rilgutten
Rilgutten 2
Leifs dagbok
Leif R. Aslaksen (1919 - 1984)
Eier: Frank Olsen
RAFSBOTN-HISTORIE.NO
Hjem 1700 - 1800 1800 - 1900 1900 - 2000 2000 -  Familier Personer Temaer