av Tom E. Mathisen
02.01.2013


Etter Elvebakken S-lags overtakelse av Erling Mathisens landhandel fikk denne en betydelig omsetningsøkning. Dette medførte at en utvidelse ble nødvendig.

Filialen i Rafsbotn utvides


På styremøtet den 18. juni 1962 ble det besluttet å bygge et grovlager i tilslutning til det bestående bygg, og dette ble igangsatt.
Byggekomiteen som ble nedsatt, fant fort ut at dette ikke var en varig løsning. De framla for styret den 10. april 1963 to utkast til en total utvidelse av butikken. Styret vedtok alternativ 2, som var en utvidelse som målte 10,5 X 11,5 meter.
Halvor Opgård ble engasjert til å tegne utvidelsen, og i styremøtet den 5. februar 1965 ble tegningen godkjent. Søknad om byggetillatelse ble omgående sendt.
Bygget gikk ut på anbud og 23. juli 1965 forelå det 3 anbud:
  Johnsen & Isaksen kr. 74258,00
  K. Kivijervi              kr. 85510,70
  Harald Nilsen         kr. 91999,40.

Trygve W. Nilima fullførte bygget


Styret besluttet seg for å akseptere K. Kivijervi sitt anbud, uvisst av hvilken grunn.
Det nye bygget skulle bygges i tilknytning til det gamle, men på grunn av dårlig planlegging ble byggingen stoppet, og det gikk en tid før man ble enige om planløsningen. Kivijervi overlot da fullføringen av bygget til Trygve Wilfred Nilima. Det ble besluttet at bygget skulle innredes for selvbetjening, og bygget ble tatt i bruk høsten 1966.

Kilde


Nils Seim.
Samvirkehistorien i Finnmark.

Les mer


Coop Marked Rafsbotn - forhistorie
Coop Marked Rafsbotn - etablering

Handel Coop Marked Rafsbotn - utvidelse
"...den tredie Dag kom vi til Rafsbotten, inderst ved Altenfjord, et af de skjønneste Distrikter i Finmarken." (Stockfleth, 1841)
Handel i Rafsb. og Russel.
Handel i Rafsbotn
Handelsbrev
Varer i butikkene før 1930
Leif Aslaksen
Coop Marked Rafsbotn 1
Coop Marked Rafsbotn 2
Coop Marked Rafsbotn 3
Coop Marked Rafsbotn, 2012. Foto: Tom E. Mathisen.
Den gamle butikken er tredelen på høyre side sett forfra.
RAFSBOTN-HISTORIE.NO
Hjem 1700 - 1800 1800 - 1900 1900 - 2000 2000 -  Familier Personer Temaer