av Frank Olsen
22.05.2012 

Tidligere gikk kyrne og sauene og beitet langs veiene i Rafsbotn. Etter hvert ble også reinen en plage for bilistene.
I 1964 kunne man lese dette i Aften-posten:


«Reinen trekker ned til bebyggelsen
i Finnmark


(NTB) Før var kuer og sauer en plage for
bilistene på Riksvei 50 i Finnmark, men
nå er også reinen kommet til.
Flokker av rein krysser stadig veibanen og gresser på eiendommene langs veien.
Samferdsel Reinplage
"...den tredie Dag kom vi til Rafsbotten, inderst ved Altenfjord, et af de skjønneste Distrikter i Finmarken." (Stockfleth, 1841)
Vegnettet i Rafsbotn
Vegene
Rideveien til Rafsbotn
Veger og stier før 1930
Altaruta 1919-20
«Å fare over»
Vegen til Rafsbotn
Riksvei 50 i 1963
Reinplage
Det er særlig på strekningen Rafsbotn-Storsand at reinen er blitt en plage både for bilister og gårdbrukere.
Gårdbrukerne har varslet at de vil kreve erstatning for skade av de samer som eier reinen. Den første rein har alt måttet bøte med livet fordi den kom ned på veien. Den ble kjørt i hjel av en Alta-bilist.»

(Kilde:
Aftenposten, 19.06.1964.)

Rein, 2002. Foto: Frank Olsen.
RAFSBOTN-HISTORIE.NO
Hjem 1700 - 1800 1800 - 1900 1900 - 2000 2000 -  Familier Personer Temaer