av Frank Olsen 
01.09.2012 

Peder Andersen var sønn av Anders Olsen og ble født i 1745. Han fikk utmålt jord i 1777 i Rafsbotn, og 27. juni 1778 fikk han ratifisert kongeskjøtet sitt.

I boka De første jordeiere i Finnmark har Sverre Johannes Eilertsen skrevet ned dette skjøtet.

                           «Christian den Syvende

                       Af Guds Naade Konge til Danmark
                       og Norge, de Wenders og Gothers, Hertug
                       Udi Slesvig, Holsteen, Stormaren,
                       Dytmarken og Oldenborg,
                       Allerhøystbemeldte Hans Kongelige
                       Mayestets allerunderdanigste beskikkede
                       Amtmand over Wardøehuus Amt.

                            
Thorchild Fieldsted

Gjør vitterligt, at efter de til Amtet indløbne aller naadigste og høye
Ordre, samt efter Landmaaler Christian Frost Bredahls Beskrivelse
og Indberetning om Peder Andersen af Rafsbotten, Hans Gaardeplads
Beliggende i Altens Sogn, anført i Jordinddeelings Forretningen under
No 05, bliver herved:

1. Boepladsen, som begynder Bekken der deeler imelllem Iver Nielsens
og Skriver-Slaatten, gaaer siden op i Nord Elven, og Skriver-Slaatten i
Øster til Merkesteenen ve Skriver-Slaattens Østre Ende.

2. En Liden indhegnet Myrslaatt, som ligger imellem Jacob Mortensens
Slaatt paa W: og Anders Olsens Boeplads paa Østre Side af Myren.

3. En Liden Indhegnet Skov Slaatt henimod Fieldet Jetnesbaktis.

4. En Liden Slaatt i Myren imellem Skriver Slaatten og Myren som gaaer
fra Søen til Anders Olsens Boeplads. Den Westre Ende støder paa Iver
Nielsens og den Østre paa Jacob Mortensens Slaatt.

5. Brændsel til Fornødenhed haves ved Hiemstædet.

Af denne Plads kand Foeres 1 Koe 4 Faar, hvorfor denne Gaards Skyld-
sætning ansættes.


Til Opsidderen Peder Andersen paa det Kongelige
Rentekammers nærmere Ratifikation skiødet til
Hand og hans rette og Lovlige Arvingers fulde
Ejendom, saaledes at han samme Jordeplads bruger
og besidder, som han den kiøbt eller arvet havde,
med alt tilliggende og inden anførte Grændser
Beliggende Jordebrug, hvilket bemeldte Opsidder Peder
Andersen og hans Arvinger, eller de som denne
Plads med Lovlig Hiemmel overdrages, skal beholde
Til Ejendom.

                        I øvrigt underkastes denne Pladses Ejere
                        i Hensigt til dette Jordebrug, Loven og de
                       derom udgangne Anordninger.

                           Altengaard den 9de December 1777

                                    Efter aller naadigst
                                     Ordre og Befaling.

                                        T. Fieldsted
                                              (LS)

Forestaaende Skiøde vorder i Følge Kongelig allernaadigst
Resolution af 8de Junii 1775, herved ratificeret.

                       Rente-Kammeret den 27de Junii 1778

                                           Christian


Reventlov

Moltke        Kolle    Schønning         Engelbreth      Handsen      Wormssiold
Buth           M. von Essen          Meineke»


Kilde:
Eilertsen, S. J. (2001). De første jordeiere i Finnmark. Bind 1 og 2.  Alta.


Les mer


De første jordeiere i Rafsbotn
Peder Andersen, 1745
Familien Peder Andersen, 1745
Jordbruk Kongeskjøte - Peder Andersen
"...den tredie Dag kom vi til Rafsbotten, inderst ved Altenfjord, et af de skjønneste Distrikter i Finmarken." (Stockfleth, 1841)
Kongeskjøte - Ole Andersen
Kongeskjøte - N. Mortensen
Kongeskjøte - M. Nielsen
Kongeskjøte - Anders Olsen
Kongeskjøte - Peder Andersen
Kongeskjøte - Iver Nielsen
Kongeskjøte - Morten Povelsen
Kongeskjøte - Peder Nielsen
Kongeskjøte - Aaneth Andersen
Kongeskjøte - Anders Nielsen
Kongeskjote - Jacob Mortensen
Familier 1700-1800
Mattis Ibsens kart 1723
Første jordeiere i Rafsbotn
Befolkningen 1600-1800
Finnmarks første vannsag
RAFSBOTN-HISTORIE.NO
Hjem 1700 - 1800 1800 - 1900 1900 - 2000 2000 -  Familier Personer Temaer