av Frank Olsen 
09.10.2012 

Morten Povelsen fikk utmålt jord i 1777 i Russeluft.
I boka De første jordeiere i Finnmark har Sverre Johannes Eilertsen skrevet ned dette skjøtet.

                           «Christian den Syvende

                       Af Guds Naade Konge til Danmark
                       og Norge, de Wenders og Gothers, Hertug
                       Udi Slesvig, Holsteen, Stormaren,
                       Dytmarken og Oldenborg,
                       Allerhøystbemeldte Hans Kongelige
                       Mayestets allerunderdanigste beskikkede
                       Amtmand over Wardøehuus Amt.

                            
Thorchild Fieldsted

Gjør vitterligt, at efter de til Amtet indløbne aller naadigste og høye
Ordre, samt efter Landmaaler Christian Frost Bredahls Beskrivelse
og Indberetning om Morten Povelsen af Rafsbotten, Hans Gaardeplads
Beliggende i Altens Sogn, anført i Jordinddeelings Forretningen under
No 07, bliver herved:

1. Boepladsen beliggende paa Østre Side af Elven Jetsietjok hvor til
Opodling er til Maalt i Ø:N:Ø: 300 Alen , og fra Elven i Øster 200 Alen.

2. En Eng som begynder ved Elven Jetsietjok ved en nedsatt Steen,
derfra langs op af Bakken over til Bakkebrynen, siden langs op ved
Bakke Brynen, som Skieller imellem Rafshodet og denne.

3. Brændsel haves ved Hiemstædet.

Af denne Plads med tilliggende Eng Kand Foeres 4 Faar, hvorfor denne
Gaards Skyldsætning ansættes.

Til Opsidderen Morten Povelsen paa det Kongelige
Rentekamers nærmere Ratifikation skiødet til
Hand og hans rette og Lovlige Arvingers fulde
Ejendom, saaledes at han samme Jordeplads bruger
og besidder, som han den kiøbt eller arvet havde,
med alt tilliggende og inden anførte Grændser
Beliggende Jordebrug, hvilket bemeldte Opsidder
Morten Povelsen og hans Arvinger, eller de som denne
Plads med Lovlig Hiemmel overdrages, skal beholde
Til Ejendom.

                        I øvrigt underkastes denne Pladses Ejere
                        i Hensigt til dette Jordebrug, Loven og de
                       derom udgangne Anordninger.

                           Altengaard den 9de December 1777

                                    Efter aller naadigst
                                     Ordre og Befaling.

                                        T. Fieldsted
                                              (LS)

Forestaaende Skiøde vorder i Følge Kongelig allernaadigst
Resolution af 8de Junii 1775, herved ratificeret.

                       Rente-Kammeret den 9de December 1777

                                           Christian


Reventlov

Moltke        Kolle    Schønning         Engelbreth      Handsen      Wormssiold
Buth           M. von Essen          Meineke
»


Kilde:
Eilertsen, S. J. (2001). De første jordeiere i Finnmark. Bind 1 og 2.  Alta.


Les mer


De første jordeiere i Rafsbotn
Jordbruk Kongeskjøte - Morten Povelsen
"...den tredie Dag kom vi til Rafsbotten, inderst ved Altenfjord, et af de skjønneste Distrikter i Finmarken." (Stockfleth, 1841)
Kongeskjøte - Ole Andersen
Kongeskjøte - N. Mortensen
Kongeskjøte - M. Nielsen
Kongeskjøte - Anders Olsen
Kongeskjøte - Peder Andersen
Kongeskjøte - Iver Nielsen
Kongeskjøte - Morten Povelsen
Kongeskjøte - Peder Nielsen
Kongeskjøte - Aaneth Andersen
Kongeskjøte - Anders Nielsen
Kongeskjote - Jacob Mortensen
Familier 1700-1800
Mattis Ibsens kart 1723
Første jordeiere i Rafsbotn
Befolkningen 1600-1800
Finnmarks første vannsag
RAFSBOTN-HISTORIE.NO
Hjem 1700 - 1800 1800 - 1900 1900 - 2000 2000 -  Familier Personer Temaer