av Frank Olsen 
15.01.2013 

Jacob Mortensen fikk utmålt jord i 1777. Han bodde i Høyvika og hadde slåtter i Transfarelv og Rafsbotn.
I boka De første jordeiere i Finnmark har Sverre Johannes Eilertsen skrevet ned dette skjøtet.

                           «
Christian den Syvende

                       Af Guds Naade Konge til Danmark
                       og Norge, de Wenders og Gothers, Hertug
                       udi Slesvig, Holsteen, Stormaren,
                       Dytmarken og Oldenborg,
                       Allerhøystbemeldte Hans Kongelige
                       Mayestets allerunderdanigste beskikkede
                       Amtmand over Wardøehuus Amt.

                            
Thorchild Fieldsted

Gjør vitterligt, at efter de til Amtet indløbne aller naadigste og høye
Ordre, samt efter Landmaaler Christian Frost Bredahls Beskrivelse
og Indberetning om Jacob Mortensen af Rafsbotten, Hans Gaardeplads
Beliggende i Altens Sogn, anført i Jordinddeelings Forretningen under
No 11, bliver herved:

1. Den øverste Slaatt i Tronsfar Elven paa Nordre Side af Elven, beliggende
imellem Fjeldet Nusirvarre og Buskcvarre, under Steen Rapet af
det sidste.

2. En Ditto skraas over for sidst anførte paa den andre Side af Elven.


3. En Myr Slaatt i Rafsbotten, som haver Ole Thomesens Myr Slaatt
paa Søndre Side. Ole Andersen Ditto paa Østre, Aanot Andersens paa
Nordre, og Søen paa Westre Side.

4. En Myr Slaatt i Rafsbotten som haver Lars Gundersens Myr Slaatt
Søndre, Skriver Slaatten paa Nordre, Ole Andersens indhegnet Gjerde
paa Østre, og Peder Andersens samt Aanot Andersens Myrslaatter paa
Westre Side.

5. Brændsel til Fornødenhed ved Hjemstædet.

Af disse Engstykker kand Foeres 4 Faar hvorfor denne Skyldsætning
ansættes.

Til Opsidderen Jacob Mortensen paa det Kongelige
Rentekamers nærmere Ratifikation skjødet til
Hand og hans rette og Lovlige Arvingers fulde
Ejendom, saaledes at han samme Jordeplads bruger
og besidder, som han den kjøbt eller arvet havde,
med alt tilliggende og inden anførte Grændser
Beliggende Jordebrug, hvilket bemeldte Opsidder
Jacob Mortensen og hans Arvinger, eller de som denne
Plads med Lovlig Hiemmel overdrages, skal beholde
Til Ejendom.

                        I øvrigt underkastes denne Pladses Ejere
                        i Hensigt til dette Jordebrug, Loven og de
                       derom udgangen Anordninger.

                           Altengaard den 9de December 1777

                                    Efter aller naadigste
                                     Ordre og Befaling.

                                        T. Fieldsted
                                              (LS)

Forestaaende Skiøde vorder i Følge Kongelig allernaadigst
Resolution af 8de Junii 1775, herved ratificeret.

                       Rente-Kammeret den 27de Januari 1778

                                           Christian


Reventlov

Moltke        Kolle    Schønning         Engelbreth      Handsen      Wormssiold
Buth           M. von Essen          Meineke»


Kilde: Eilertsen, S. J. (2001). De første jordeiere i Finnmark. Bind 1 og 2.  Alta.Les mer


De første jordeiere i Rafsbotn

Familien Jacob Mortensen, 1739
Jacob Mortensen, 1739
Jordbruk Kongeskjøte - Jacob Mortensen
"...den tredie Dag kom vi til Rafsbotten, inderst ved Altenfjord, et af de skjønneste Distrikter i Finmarken." (Stockfleth, 1841)
Kongeskjøte - Ole Andersen
Kongeskjøte - N. Mortensen
Kongeskjøte - M. Nielsen
Kongeskjøte - Anders Olsen
Kongeskjøte - Peder Andersen
Kongeskjøte - Iver Nielsen
Kongeskjøte - Morten Povelsen
Kongeskjøte - Peder Nielsen
Kongeskjøte - Aaneth Andersen
Kongeskjøte - Anders Nielsen
Kongeskjote - Jacob Mortensen
Familier 1700-1800
Mattis Ibsens kart 1723
Første jordeiere i Rafsbotn
Befolkningen 1600-1800
Finnmarks første vannsag

Flere artikler

RAFSBOTN-HISTORIE.NO
Hjem 1700 - 1800 1800 - 1900 1900 - 2000 2000 -  Familier Personer Temaer