av Leif Roald Aslaksen
18.01.2011 

4. august 1939
reiste jeg til Svanvik i Sør-Varanger og tok meg arbeid hos Helge Hansen på gården Dalheim Skrotnes, ved grensen. Jeg var der i 10 uker. Jeg drev først med slåttonna, siden potetopptaking og grøfting. Alt ble drevet med håndkraft, og jeg var for det meste alene om arbeidet.

Gården var på 150 mål jord, derav 30-40 mål dyrket eng. De hadde 3 kuer, 2 ungdyr, 1 hest og 7 griser. Fjøset var av middels type, ”bidrags”. Gården var på 3 værelser nedenunder og 2 ovenpå. Han hadde banklån på gården. De var flyttet fra Tromsø og var av fattige foreldre, etter som han selv fortalte. For 6 år siden hadde han slått seg ned i Svanvik og begynt med å arbeide på gården, som han selv ryddet. Det vil si at det var nybrott.

Han hadde mange vanskeligheter å overvinne, deriblant var pengemangelen den største. Fruen hadde hatt tuberkulose, men var blitt omtrent frisk av det. Mens jeg var der, fikk hun seg en datter, som de kalte Åshild. Selv hette hun Ågot. De hadde en tjenestepike ved navn Dagny Mellersmo, og hennes foreldre var flyttet dit sørfra. De hadde opparbeid seg en pen gård i Svanvik.

Jeg skulle naturligvis ha fortalt det først, men jeg får ta det nu. Som nevnt forlot jeg hjemstedet den 4. Jeg reiste med hest til Russeluft og derfra med lokalbåten ”Brynilen” til Hammerfest. Det tok et døgn. Jeg lå noen timer hos Oluf Kivijärvi og så bar det østover med ”Richard With”, dvs. hurtigruten til Kirkenes. Det tok også et døgn. Derfra reiste jeg til Svanvik med buss, og den brukte 4 timer før den nådde fram. Da hadde den tilbakelagt 45 km. Jeg gikk de 2 siste kilometerne, da bussen ikke gikk dit jeg skulle.

Svanvik var et pent sted og lå like ved Svanvannet eller Salmijärvi som finlenderne kaller det. Den er dannet av Pasvikelva, som er grensen mellom Norge og Finland (området tilhørte Finland fra1920). Byen Salmijärvi lå på den andre siden av vannet. Svanvik har mange bondegårder, dessuten har den garnisonen hvor rekruttene tjenestegjør. Den har også kapell, ungdomsskole, forsøksstasjon for jordbruk og tollstasjon, dertil kommer turisthotellet og NKL samvirkelag.

2. september 1939 brøt krigen mellom Tyskland og Polen løs. Det ble den annen verdenskrig, for England og Frankrike gikk også med på Polens side. Jeg reiste fra Svanvik i oktober, akkurat 1 uke før krigen mellom Finland og Russland brøt løs. Da jeg fikk høre det, var jeg kommet hjem. Finlenderne tapte, og de drog seg tilbake og brente Salmijärvi.

Leifs dagbok 1939 - Svanvik i Sør-Varanger
"...den tredie Dag kom vi til Rafsbotten, inderst ved Altenfjord, et af de skjønneste Distrikter i Finmarken." (Stockfleth, 1841)
Minner i korte trekk
1939 - Svanvik i Sør-Varanger
1940 - Krig Tyskland-Norge
1941 - Fiske og telegrafarbeid
1941 - En besværlig reise
1941 - Veidnesklubben
1942-44 - En slitsom tid
1944 Læstadianske samlinger
1943 - Ferie i Rafsbotn
1944 - Farvel Veidnesklubben
1944 - Bortkastet tid i Tromsø
1944 - Evakuering fra Rafsbotn
1944 - Sørover fra Tromsø
1944 - Avlusning i Drammen
1945 - Krigen går mot slutten
1945 - Frigjøringen
1945 - Et fritt land
1945 - Kongen kommer hjem
1945 - Hjemmefronten opphørte
1945 - Siste tid på Torsrød
1945 - Verdensfreden
1945 - Reisetillatelse til Alta
1945 - På vei nordover
1945 - Tilbake i Alta
1945 - Hjemme i Rafsbotn
1945 - Oppryddingen starter
1945 - Tyskerne er tilbake
1945 - Tur til Elvebakken
1945 - Tyskerne delte ut klær
1945 - På Levdun
1945 - Stortingsvalg
1945 - Veidnesklubben
1946 - Byggearbeid i Rafsbotn
1947 - Handelsskole
Leif R. Aslaksen
RAFSBOTN-HISTORIE.NO
Hjem 1700 - 1800 1800 - 1900 1900 - 2000 2000 -  Familier Personer Temaer