av Leif Roald Aslaksen
31.01.2011 

Fiske med garn
Vinteren 1941 rodde jeg i Høivik med garn. Jeg var da i lag med August Bjedila (65-70 år) og Almar Aslaksen (20 år). Vi bodde i et hus i Stenbugt. Om våren rodde vi utenfor Russeluft med garna og tilbake til Høivik med fangsten hver dag. Det hendte også at vi rodde inn på Rafsbotn med garna, men der var drivisen (rekisen) til stor hinder, og det var mange tunge tak for å komme gjennom den når vi ble blokkert inne. Tykk var isen selvfølgelig ikke, men det gikk som oftest verst ut over båten. Fortjenesten var ganske bra det året.

Telegrafarbeid
Juni 1941 ble jeg med på telegrafarbeid i
Tomas Nilsens lag, og vi reiste da til
Grøtnes ved Skjåholmen i Sørøysund
kommune og var der i 2 måneder. Vi reiste
til Skjåholmen med telegrafskøyta
”Finnmarken” og fra samme sted med
lastebil forbi Kvalsund, Repparfjord og over
fjellet til Rafsbotn.
”Linja” var skutt i stykker av veiarbeiderne
på omtrent 1 km, og nå måtte den altså
flyttes lengre opp. Det var bare urer, berg
med bratte stup og fjell så hardt som
panser. Vi fikk da endelig sprengt alt med
meget strev. De tunge svære furustolpene
måtte jo heises med håndkraft fra stranda
til langt opp i fjellet, og det var ikke lite
arbeid bare med det.
Under skyting (sprenging) av stolpefeste var min kamerat så uheldig, da han skulle lade for å brenne en ”gryte” for dynamitt, at han fikk skuddet til å gå av. Han fikk
ladestokken oppfliset inn i hånden, og noen fliser streifet også høyre side av hodet nær øyet. Han fikk ikke noe men av det. Hans navn var Petter Nilsen fra Rafsbotn. Da skuddet gikk av, hadde jeg levert noen dynamittpatroner til kameraten og satt pakken bort og sto vel på 1-2 meters avstand fra hullet. Jeg kom fra det uten kvester eller skade.
Jeg var med på boring, sprengning, festing av stolper, montering av jern på stolpene, isolatorskruing, trådbæring, revolvering, strekking, lodding, bensling og alt som kunne tenkes.
Navna på karene i laget: Thomas Nilsen, arbeidsgiver (leder), Russeluft, Isak Nilsen, formann, Russeluft, Karl og Rolf Nilsen, Karl Johansen, Adolf Abrahamsen jr., Alf Johnsen, samtlige Russeluft, Markus Amundsen, kokk, Nordvågen, Hans Vasskog, Petter Nilsen, Albert Jonas og jeg fra Rafsbotn og Hilmar Bang og Karlsen fra Bukta, Oskar Nilsen, Russeluft og Torvald Nilsen, formann, Russeluft.
Fra august til 4. oktober 1941 arbeidet jeg i samme lag mellom Rafsbotn og Leirbotnvann. Det var gjennomgående pent vær, men også noen sure dager, dog ikke så galt som på Skjåholmen.
Leifs dagbok 1941 - Fiske og telegrafarbeid
"...den tredie Dag kom vi til Rafsbotten, inderst ved Altenfjord, et af de skjønneste Distrikter i Finmarken." (Stockfleth, 1841)
Minner i korte trekk
1939 - Svanvik i Sør-Varanger
1940 - Krig Tyskland-Norge
1941 - Fiske og telegrafarbeid
1941 - En besværlig reise
1941 - Veidnesklubben
1942-44 - En slitsom tid
1944 Læstadianske samlinger
1943 - Ferie i Rafsbotn
1944 - Farvel Veidnesklubben
1944 - Bortkastet tid i Tromsø
1944 - Evakuering fra Rafsbotn
1944 - Sørover fra Tromsø
1944 - Avlusning i Drammen
1945 - Krigen går mot slutten
1945 - Frigjøringen
1945 - Et fritt land
1945 - Kongen kommer hjem
1945 - Hjemmefronten opphørte
1945 - Siste tid på Torsrød
1945 - Verdensfreden
1945 - Reisetillatelse til Alta
1945 - På vei nordover
1945 - Tilbake i Alta
1945 - Hjemme i Rafsbotn
1945 - Oppryddingen starter
1945 - Tyskerne er tilbake
1945 - Tur til Elvebakken
1945 - Tyskerne delte ut klær
1945 - På Levdun
1945 - Stortingsvalg
1945 - Veidnesklubben
1946 - Byggearbeid i Rafsbotn
1947 - Handelsskole
Grøtnes ved Skjåholmen
Statens kartverk 2011
Leif R. Aslaksen
RAFSBOTN-HISTORIE.NO
Hjem 1700 - 1800 1800 - 1900 1900 - 2000 2000 -  Familier Personer Temaer