av Leif Roald Aslaksen
28.05.2011 

Reisetillatelse nordover


Mandag 20. august reiste jeg og Anton Mella til Larvik hvor vi tok inn hos Emilie Hansen, Øvre Stensstrede 9. Anton sendte tøyet sitt som reisegods på jernbane til Grua stasjon i Hadeland. Jeg fikk reisetillatelse nordover fra politiet i Tromsø.
Tirsdag 21. august kl. 06.30 reiste vi fra Larvik med Vestfoldbanen til Oslo. Vi skiftet tog i Drammen og kom til Oslo vestbanestasjon kl. 13.30. Derfra gikk vi til Østbanestasjonen, 20 min. gange, hvorfra Anton skulle reise kl. 17.30 til Grua med Gjøvikbanen.
Fra Østbanestasjonen gikk jeg
gjennom Slottsparken til Wergelandsveien 15, hvor Finnmarkshuset var. Der fikk jeg adressen til Statens Flyktningekontor, som hadde sine kontorer like ved Stortinget. Der fikk jeg aftens og likeså losjibillett til St.Sunniva skole, Akersveien 4, hvor jeg lå natten over. Der traff jeg Aminda Nilsen og Oline Tomassen fra Kvenvik i Alta. Jeg traff også Anton Andersen, Transfarelv, som var kommet fra fangeleir i Tyskland over Sverige (2. mai til Sverige), Erik Johansen fra Elvebakken og likeså Karl Olsen, Russeluft.  De skulle nordover kl. 6 neste morgen.
På skolen var det bra å ligge. Vi hadde senger og fikk tildelt et dobbelt ullteppe, som vi leverte igjen neste dag.

Reisetillatelse til Alta


Onsdag 22. august kl. 9 gikk jeg og kvenvikjentene til Statens flyktningekontor og fikk matbilletter for dagen. Vi spiste der. Siden gikk vi til Statens Flyktningekontor, Finnmarksavdeling, Nansens Plass 6, og søkte om reisetillatelse til Finnmark. Vi skulle få svar om 3 dager. Deretter gikk jeg og jentene til telegrafstasjonen, hvorfra vi sendte telegrammer til Lensmannskontoret i Alta. Deretter gikk jeg til Vestbanestasjonen og videre rundt byen, hvoretter jeg igjen havnet på flyktningekontoret for å spise middag.
Kl. 17 gikk jeg igjen til vestbanen, og kl. 18 reiste jeg til Drammen med hurtigtoget som heftet 1 time og 15 min på turen. I Drammen gikk jeg på Vestfoldbanen med det samme og fortsatte til Larvik hvor jeg var kl. 24. Kl. 00.30 fikk jeg en drosjebil til å kjøre meg til Stavern. I bilen var det dessuten en grinifange og en som kom fra England. Den siste var blitt torpedert på Nordsjøen i fjor, i februar, og holdt på å miste livet. Billetten fra Oslo og tilbake kostet 26,60 og bilen kr. 6,-. Avstanden Oslo - Larvik var 159 km, bilvegen var 136 km. Avstanden Larvik - Stavern var 8 km.
Lørdag 25. august mottok jeg et telegram fra Tromsø. Det lød slik: «Henhold anbefaling lensmannen i Alta innvilges De reisetillatelse Alta egen risiko», underskrevet av Evakueringskontoret. Det var tillatelse nr. 2, enda må jeg ha et fra Statens Flyktningekontor, Finnmarksavdeling, Oslo, før alt er i orden og reisen til Finnmark kan foretas.
Om kvelden var jeg på kino i soldaterhjemmet og så en film, som het «Det hendte i Frankrike». Den var tatt opp under krigen med Tyskland og handlet om krig og evakuering, bombing, flykt, drap, brosprenging, tyveri m.m.
Leifs dagbok 1945 - Reisetillatelse til Alta
"...den tredie Dag kom vi til Rafsbotten, inderst ved Altenfjord, et af de skjønneste Distrikter i Finmarken." (Stockfleth, 1841)
Minner i korte trekk
1939 - Svanvik i Sør-Varanger
1940 - Krig Tyskland-Norge
1941 - Fiske og telegrafarbeid
1941 - En besværlig reise
1941 - Veidnesklubben
1942-44 - En slitsom tid
1944 Læstadianske samlinger
1943 - Ferie i Rafsbotn
1944 - Farvel Veidnesklubben
1944 - Bortkastet tid i Tromsø
1944 - Evakuering fra Rafsbotn
1944 - Sørover fra Tromsø
1944 - Avlusning i Drammen
1945 - Krigen går mot slutten
1945 - Frigjøringen
1945 - Et fritt land
1945 - Kongen kommer hjem
1945 - Hjemmefronten opphørte
1945 - Siste tid på Torsrød
1945 - Verdensfreden
1945 - Reisetillatelse til Alta
1945 - På vei nordover
1945 - Tilbake i Alta
1945 - Hjemme i Rafsbotn
1945 - Oppryddingen starter
1945 - Tyskerne er tilbake
1945 - Tur til Elvebakken
1945 - Tyskerne delte ut klær
1945 - På Levdun
1945 - Stortingsvalg
1945 - Veidnesklubben
1946 - Byggearbeid i Rafsbotn
1947 - Handelsskole
Leif R. Aslaksen (1919 - 1984)
RAFSBOTN-HISTORIE.NO
Hjem 1700 - 1800 1800 - 1900 1900 - 2000 2000 -  Familier Personer Temaer