av Leif Roald Aslaksen
26.02.2011 

1. juledag 25. desember 1942 ble jeg religiøs på et læstadiansk møte. Da var det forresten et voldsomt regnvær, og Richard Jacobsen fra Adamsfjord var på besøk hos Mathisen, hvor det var husmøte og enkel julestemning.

Samlinger
I
juli 1944 besøkte jeg Alf Masternes i Langøra hvor vi hadde ”samling”, og en masse mennesker var møtt fram fra forskjellige kanter av fjorden. Senere i juli besøkte jeg og noen andre fra Veidnesklubben Kjæs og Brenna i Porsanger.

Leifs dagbok 1944 - Læstadianske samlinger
"...den tredie Dag kom vi til Rafsbotten, inderst ved Altenfjord, et af de skjønneste Distrikter i Finmarken." (Stockfleth, 1841)
Minner i korte trekk
1939 - Svanvik i Sør-Varanger
1940 - Krig Tyskland-Norge
1941 - Fiske og telegrafarbeid
1941 - En besværlig reise
1941 - Veidnesklubben
1942-44 - En slitsom tid
1944 Læstadianske samlinger
1943 - Ferie i Rafsbotn
1944 - Farvel Veidnesklubben
1944 - Bortkastet tid i Tromsø
1944 - Evakuering fra Rafsbotn
1944 - Sørover fra Tromsø
1944 - Avlusning i Drammen
1945 - Krigen går mot slutten
1945 - Frigjøringen
1945 - Et fritt land
1945 - Kongen kommer hjem
1945 - Hjemmefronten opphørte
1945 - Siste tid på Torsrød
1945 - Verdensfreden
1945 - Reisetillatelse til Alta
1945 - På vei nordover
1945 - Tilbake i Alta
1945 - Hjemme i Rafsbotn
1945 - Oppryddingen starter
1945 - Tyskerne er tilbake
1945 - Tur til Elvebakken
1945 - Tyskerne delte ut klær
1945 - På Levdun
1945 - Stortingsvalg
1945 - Veidnesklubben
1946 - Byggearbeid i Rafsbotn
1947 - Handelsskole
Leif R. Aslaksen
Samlinger i Brenna
Det ble holdt to samlinger
i Brenna, hos Martin
Josefsen og Aikio. Der i
Brenna besøkte jeg min
onkel, Karl Mella, som
var gift dit. Kona het Anna
og de hadde en sønn som
het Sverre.
Folket der bodde i små
hus eller torvgammer.
Fiske og saueavl var
næringsvegen.

I de kristelige møtene var
det en særskilt seremoni. Folket sang og hoppet, klappet i hendene og hoiet og skrek og skrålte av full hals og sa at de lignet David. De fløytet også. Det sa de var lyden av turtelduen.
Til møtene var det kommet folk fra Kjelvik, Nordvågen, Leirpollen, Hårvik, Linkelvik, Veidnesklubben, Langøra og flere andre steder.

Samling i Veidnesklubben
7. august 1944 hadde vi samling i Veidnesklubben. Først holdt sogneprest Bård Tvete vanlig kirkegang om formiddagen, og en masse av folket gikk til ”alters”. Om ettermiddagen var det læstadiansk samling. Det var kommet folk, dels gående og dels med motorbåter, fra Kjøllefjord, Nordvågen, Kjelvik, Kjæs, Brenna, Dyfjord, Torskefjord, Storfjord, Langøra og Godviknes. Talen ble holdt av Toralv Jensen. Dessuten snakket Johannes Persen og Kr. Mathisen. Predikanter som var møtt fram var: Toralv Jensen, Kjøllefjord, Johannes Persen, Dyfjord, Osvald Ekorn, Dyfjord, Kristen Olsen, Nordvågen, Aslak Josefsen, Kjæs, Alf Masternes, Langøra, Oluf Jacobsen, Laksefjordbotn og Klemet Klemetsen, Oskar Pedersen og Kr. Mathisen fra Veidnesklubben.
Anthona, Anna, Karl og Sverre Mella.
Eier: Frank Olsen.
RAFSBOTN-HISTORIE.NO
Hjem 1700 - 1800 1800 - 1900 1900 - 2000 2000 -  Familier Personer Temaer