av Leif Roald Aslaksen
23.04.2011 

April 1945


1. april, 1. påskedag, ble det skutt et rådyr ulovlig i skogen like ved huset der vi bodde. Tyvene la granbar om dyret og bar det bort. De gikk på ski. Snøen var omtrent borte fra jordene, men i skogen lå den ennå, delvis som sørpe.
For to dager siden var de første tidligpotetene sådd. I Helgeroa hadde en bonde sådd allerede den 24. mars.
3. april tok Mary plass på gartneriet hos Hans Anvik, ved Stavern.
9. april hadde vi vært under den tyske okkupasjonsmakt i 5 lange og tunge år.
12. april døde Roosevelt, USAs president. Han hadde vært valgt i 1932 og gjenvalgt 1936, 1940 og 1944. Han har altså styrt USA lengst.
16. april tok jeg plass hos Hans Anvik, gården Torsrød ved Stavern.
17. april begynte jeg på arbeid. Jeg hadde fått ordre om å tørne ut kl. 6 og gå i fjøset. Kl. 7 fikk vi kaffe. Deretter gikk jeg ut og hugget knott for bilen, som hadde generator. Frokosten var kl. 9, så var det å begynne potetsetting. Kl. 13 var det middag og kvelds kl. 18. Slik var den første dagen.
19. april flyttet far og mor fra Røvika til hytta på gården.
Leifs dagbok 1945 - Frigjøringen
"...den tredie Dag kom vi til Rafsbotten, inderst ved Altenfjord, et af de skjønneste Distrikter i Finmarken." (Stockfleth, 1841)
Minner i korte trekk
1939 - Svanvik i Sør-Varanger
1940 - Krig Tyskland-Norge
1941 - Fiske og telegrafarbeid
1941 - En besværlig reise
1941 - Veidnesklubben
1942-44 - En slitsom tid
1944 Læstadianske samlinger
1943 - Ferie i Rafsbotn
1944 - Farvel Veidnesklubben
1944 - Bortkastet tid i Tromsø
1944 - Evakuering fra Rafsbotn
1944 - Sørover fra Tromsø
1944 - Avlusning i Drammen
1945 - Krigen går mot slutten
1945 - Frigjøringen
1945 - Et fritt land
1945 - Kongen kommer hjem
1945 - Hjemmefronten opphørte
1945 - Siste tid på Torsrød
1945 - Verdensfreden
1945 - Reisetillatelse til Alta
1945 - På vei nordover
1945 - Tilbake i Alta
1945 - Hjemme i Rafsbotn
1945 - Oppryddingen starter
1945 - Tyskerne er tilbake
1945 - Tur til Elvebakken
1945 - Tyskerne delte ut klær
1945 - På Levdun
1945 - Stortingsvalg
1945 - Veidnesklubben
1946 - Byggearbeid i Rafsbotn
1947 - Handelsskole
Leif R. Aslaksen (1919 - 1984)

Frigjøringsdagen 8. mai 1945


8. mai stod det i avisene med svære
typer: «Fred i Europa». Tyskland
hadde undertegnet en betingelses-
løs kapitulasjon overalt, også i
Norge. Det var jubel og tog i gatene.
Kirkeklokkene ringte kl. 15.
9. mai kl. halv 1 natt rykket heime-
fronten inn på alle offentlige steder
og bygninger, og fra kl. 3 begynte
de å arrestere nazister (quislinger),
gestapister, frontkjempere og de
som hadde drevet svartebørs med
tyskerne. Fra kl. 1 hadde de holdt
vakt utenfor Torsrød. Kl. 5 kom en lastebil kjørende inn på gården, merket med en femkantet hvit stjerne i frontglasset og med noen karer merket med brunt bind på armen og norsk flagg på det. De hadde geværer og automatiske skytevåpen. Det var hjemmefronten som kom for å hente Hans Anvik. Kl. 6 kom en buss og lensmannen og hentet ham. Da sies det at han hadde grått. Han ble kjørt til Larvik og puttet inn i kinolokalet «Alunken», og det sies at han satt i 18 timer på en stol. Derfra ble han og en del andre ført gjennom byen i en åpen bil og kjørt i sakte fart så alle kunne se hvem som satt på. Det ble heiet og spyttet etter dem av folkemassen, som stod i kø på fortauene. Fangene ble lagt inn på Betania.

Akershus festning, 11.mai 1945. Public.
RAFSBOTN-HISTORIE.NO
Hjem 1700 - 1800 1800 - 1900 1900 - 2000 2000 -  Familier Personer Temaer