av Leif Roald Aslaksen
01.02.2012 

Mai 1946 reiste jeg fra stedet (Veidnesklubben) hjem til Rafsbotn, hvor jeg tok meg byggingsarbeid hos Petter Nilsen. Jeg påtok meg å sette opp huset hans, et to-etasjes tømmerhus i størrelse ca. 5x7 m. Arbeidet ble utført fra første spadetak og til siste spiker var slått. Det ble utført på ca 3½ måned. Petter Nilsen og Olaf Ovesen hjalp meg med arbeidet.
Noen «søringer» satt opp arbeidsbrakker i Rafsbotn.
Jeg bodde først noen dager hos Hjalmar Jonas, i et provisorisk hus, til Anton Øines fikk sitt provisoriske fjøs oppsatt av oss. Før jeg begynte hos Petter Nilsen, bygde jeg, i lag med Olaf Hammari og Karl Pedersen, det provisoriske huset til Anton Øines. Det var på 5x7 m i 1½ etasje.
Etter at jeg ble ferdig hos Petter Nilsen arbeidet jeg med graving, støyping og oppsetting av nasjonalhjelp-hus til Olaf Ovesen. Dette var sent på høsten og da jeg var ferdig der, var sesongen slutt.

Leifs dagbok 1946 - Byggearbeid i Rafsbotn
"...den tredie Dag kom vi til Rafsbotten, inderst ved Altenfjord, et af de skjønneste Distrikter i Finmarken." (Stockfleth, 1841)
Minner i korte trekk
1939 - Svanvik i Sør-Varanger
1940 - Krig Tyskland-Norge
1941 - Fiske og telegrafarbeid
1941 - En besværlig reise
1941 - Veidnesklubben
1942-44 - En slitsom tid
1944 Læstadianske samlinger
1943 - Ferie i Rafsbotn
1944 - Farvel Veidnesklubben
1944 - Bortkastet tid i Tromsø
1944 - Evakuering fra Rafsbotn
1944 - Sørover fra Tromsø
1944 - Avlusning i Drammen
1945 - Krigen går mot slutten
1945 - Frigjøringen
1945 - Et fritt land
1945 - Kongen kommer hjem
1945 - Hjemmefronten opphørte
1945 - Siste tid på Torsrød
1945 - Verdensfreden
1945 - Reisetillatelse til Alta
1945 - På vei nordover
1945 - Tilbake i Alta
1945 - Hjemme i Rafsbotn
1945 - Oppryddingen starter
1945 - Tyskerne er tilbake
1945 - Tur til Elvebakken
1945 - Tyskerne delte ut klær
1945 - På Levdun
1945 - Stortingsvalg
1945 - Veidnesklubben
1946 - Byggearbeid i Rafsbotn
1947 - Handelsskole
Leif R. Aslaksen (1919 - 1984)
RAFSBOTN-HISTORIE.NO
Hjem 1700 - 1800 1800 - 1900 1900 - 2000 2000 -  Familier Personer Temaer