av Leif Roald Aslaksen
30.11.2011 

På Levdun for å samle materialer


Mandag 1. oktober startet jeg til Levdun (ca. 3 mil fra Rafsbotn) og fikk følge med en tysk bil oppover. Jeg rev ned et lass (billass) materialer fra tunnelen, som var brent. Tyskerne hadde nemlig bygd tunnel av bord over vegen, men hadde brent og sprengt denne i frykt for russerne i fjor høst. Jeg fulgte med en tysk bil ned til Leirbotnvann, stoppet en norsk militærbil og fikk bli med den til vegkrysset i Rafsbotn. Tyskerne brente fremdeles klær i Rafsnes. Da jeg gikk hjemover, så jeg ni store bål.
Tirsdag 2. oktober startet jeg igjen kl. 7 og gikk til grustaket ovenfor Edvin Andersen, der tyskerne hadde leir. Jeg satte meg ved vegen og pratet med de sivile som var kommet dit. Klokka var flyttet en time tilbake om natten, norsk sommertid var forbi.
Vi ventet til kl. 8, rett tid, og ble med bilene oppover. Da jeg kom på fjellet (Levdun), så jeg at halvparten av materialene som jeg hadde arbeidet med dagen før, var stjålet. Nå strevde jeg igjen så jeg fikk et billass og fulgte så ned med en tysk bil kl. 16.30. Ved Leirbotnvann skiftet vi bil og kjørte så til Rafsbotn.

53 sykler var stjålet


Onsdag 3. oktober gikk jeg igjen oppover til grustaket, men fikk ikke følge med bilene, fordi det om natta skulle være stjålet 53 sykler i leiren. Dermed ble materialene jeg hadde arbeidet sammen dagen før, igjen der oppe på fjellet. Det arbeidet var bare til nytte for andre.
Jeg gikk hjem i hulen. Det regnet litt hele dagen.
Jeg besøkte forresten Aslak Johnsen på turen ned. Han og Nils Mella holdt på med å slå lister i brakka Aslak hadde fått for en tid siden. Margot trakterte meg med kjeks, brød og ekte kaffe.
Karl Pedersen hadde rodd til Elvebakken for å kjøpe matvarer.

Leifs dagbok 1945 - På Levdun
"...den tredie Dag kom vi til Rafsbotten, inderst ved Altenfjord, et af de skjønneste Distrikter i Finmarken." (Stockfleth, 1841)
Minner i korte trekk
1939 - Svanvik i Sør-Varanger
1940 - Krig Tyskland-Norge
1941 - Fiske og telegrafarbeid
1941 - En besværlig reise
1941 - Veidnesklubben
1942-44 - En slitsom tid
1944 Læstadianske samlinger
1943 - Ferie i Rafsbotn
1944 - Farvel Veidnesklubben
1944 - Bortkastet tid i Tromsø
1944 - Evakuering fra Rafsbotn
1944 - Sørover fra Tromsø
1944 - Avlusning i Drammen
1945 - Krigen går mot slutten
1945 - Frigjøringen
1945 - Et fritt land
1945 - Kongen kommer hjem
1945 - Hjemmefronten opphørte
1945 - Siste tid på Torsrød
1945 - Verdensfreden
1945 - Reisetillatelse til Alta
1945 - På vei nordover
1945 - Tilbake i Alta
1945 - Hjemme i Rafsbotn
1945 - Oppryddingen starter
1945 - Tyskerne er tilbake
1945 - Tur til Elvebakken
1945 - Tyskerne delte ut klær
1945 - På Levdun
1945 - Stortingsvalg
1945 - Veidnesklubben
1946 - Byggearbeid i Rafsbotn
1947 - Handelsskole
Leif R. Aslaksen (1919 - 1984)
RAFSBOTN-HISTORIE.NO
Hjem 1700 - 1800 1800 - 1900 1900 - 2000 2000 -  Familier Personer Temaer